REGULAMIN CO KRYJE NUMEREK Regulamin konkursu „Co kryje numerek?” Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady akcji pn. „Co kryje numerek?”(dalej: Promocja) Organizatorem akcji jest agencja artystyczna Artmedia Dorota Czeszejko-Jabłońska z siedzibą w Gdyni… Czytaj dalej>>