ING BANK ŚLĄSKI

Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta.

 

KONTAKT:
Tel.: 801-222-222
E-mail: oddz-tczew-pomorska-1@ingbank.pl

www.ingbank.pl