• ING BANK ŚLĄSKI

    Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta.

    Strona www: www.ingbank.pl
    Telefon: 58 531 31 60, 58 531 31 65, 58 531 31 62, 797 602 241
    e-mail: oddz-tczew-pomorska-1@ingbank.pl