26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.

14 stycznia 2018 roku.